Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

ক্রঃ নং

ভাতা ভোগীর নাম

 

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

লিঙ্গ

ভাতা পরিশোধ বই নং

ব্যাংক হিসাব নং

ইউনিয়ন

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল­া

সর্ব শেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ

গৃহীত অর্থের পরিমান

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

1

জবেদা

 

বড়ু খাতুন

হাসমত

15/05/1938

74

0

1

9353

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

2

নবিরন নেছা

 

বাতাসী

ওলিল মাতুববর

01/05/1947

65

0

2

9354

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

3

রূপবান

 

বেলা খাতুন

আবছার

11/03/1942

70

0

3

9355

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

4

ছুটু খাতুন

 

জরিনা বেগম

রাশেদ মাতুববর

06/12/1950

62

0

4

9356

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

5

মাঝু খাতুন

 

ধলা বড়ু

মজিদ

08/05/1934

78

0

5

9357

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

6

কমেলা বেগম

 

ধলা খাতুন

ইয়াকুব

20/06/1947

65

0

46

9358

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

7

ভানু খাতুন

 

ছুটু খাতুন

ধোনুউল্যাহ

06/05/1952

60

0

55

9359

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

8

তছিরন

 

সোনই বিবি

মালেক কাজী

10/10/1940

72

0

56

9360

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

9

শিরিয়া

 

সৈয়াদুল নেছা

ধলা মিয়া

06/10/1931

81

0

57

9361

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

10

চান বড়ু

 

ছুটু খাতুন

মোকছেদ

05/10/1942

70

0

58

9362

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

11

রিজিয়া

 

জরিনা বেগম

ইদ্রিস

25/10/1955

57

0

59

9363

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

12

নাছিমা

 

ধলা বড়ু

গফুর

10/05/1958

54

0

60

9364

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

13

নূরজাহান

 

আনোয়ারা

রছমত রহমান

07/10/1958

54

0

100

9365

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

14

রিজিয়া

 

পান্না আক্তার

কানু মোল্যা

10/03/1947

65

0

101

9366

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

15

জাহেদা

 

জহুরন

ওহার

03/01/1969

43

0

102

9367

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

16

মর্জিনা

 

তারা বেগম

রাজ্জাক

07/08/1969

43

0

132

9368

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

17

আবিরন

 

মাজু খাতুন

সুমন

10/08/1942

70

0

133

9369

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

18

আলেকজান

 

হালেমা

আনারদ্দীন

03/10/1943

69

0

6

9370

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

19

মমেনা

 

ছুটু খাতুন

আজাহার

04/02/1930

82

0

7

9371

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

20

আনি খাতুন

 

সুন্দরী

ধলা মিয়া

04/11/1958

54

0

8

9372

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

21

সখিনা

 

মাজু খাতুন

হানিফ

18/10/1945

67

0

9

9373

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

22

মাজু খাতুন

 

ধলা খাতুন

বাবুল্যা

10/06/1982

80

0

10

9374

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

23

সূর্য্য খাতুন

 

বড়ু খাতুন

জুলমত

08/02/1960

52

0

47

9375

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

24

রূপবান

 

তারা খাতুন

লস্কর খান

09/12/1945

67

0

61

9376

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

25

বেগম

 

মাজু খাতুন

রফি

10/03/1943

69

0

62

9377

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

26

কমেলা

 

ফুলজান

ফজলু

10/08/1940

72

0

63

9378

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

27

কমেলা বেগম

 

লালজা

মালেক বিশ্বাস

20/05/1945

67

0

64

9379

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

28

রিজিয়া

 

বেগম

ফজলুল হক

07/04/1970

42

0

103

9380

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

29

পাচী বেগম

 

জরিনা

জিতু বিশ্বাস

25/08/1952

60

0

104

9381

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

30

ফাতেমা

 

জহুরা নেছা

আকমাল

08/12/1951

61

0

105

9382

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

31

ইয়ারন

 

ছকিনা

হারেজ

10/03/1968

44

0

127

9383

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

32

আমিরন

 

মাজু খাতুন

জহুর

03/01/1954

58

0

134

9384

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

33

লাল বড়ু

 

করিমন

গফুর

12/01/1937

75

0

135

9385

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

34

সামেলা

 

সরুজ খাতুন

ছিদ্দিক

19/05/1950

62

0

136

9386

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

35

চান বুড়ী

 

মাজু খাতুন

আঃ ওহাব

12/10/1928

84

0

11

9387

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

36

জাবেদা

 

মনু বেগম

গর্জন

05/10/1938

74

0

12

9388

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

37

হাচিনা

 

রমেচা

মমিন খান

02/05/1970

42

0

13

9389

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

38

আমেনা

 

কুলসুম

আলতাপ

01/01/1965

37

0

14

9390

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

39

আনোয়ারা

 

ছুটু খাতুন

জলিল

02/06/1928

84

0

15

9391

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

40

বেগম

 

লাল মতি

রোকমান

10/02/1952

60

0

31

9392

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

41

পাচী খাতুন

 

ছুটু খাতুন

করিম সেক

09/05/1957

55

0

48

9393

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

42

ছালেহা

 

কুলসুম

চান মোল্যা

05/09/1959

53

0

65

9394

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

43

সোনাই

 

রহিমা বেগম

তারা মাতুববর

01/02/1960

52

0

66

9395

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

44

ঝর্না

 

ছালেহা

মনি মিয়া

03/10/1960

52

0

67

9396

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

45

গোলাপী

 

মাজু খাতুন

রশিদ

05/10/1945

67

0

68

9397

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

46

রহিমা

 

মনোয়ারা

এরন মোল্যা

04/01/1923

89

0

69

9398

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

47

নীলজান

 

কালা বড়ু

মোকছে

01/04/1947

65

0

106

9399

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

48

খবিরন

 

চান বড়ু

মালেক

18/06/1967

45

0

107

9400

রামকান্তপুর

রামকান্তপুর

30/6/2012

3600

49

ছুটু খাতুন

 

মাজু খাতুন

গফুর মাতু্ববর

03/10/1948

64

0

108

9401

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

50

হাওয়া বেগম

 

আনোয়ারা

জলিল

01/03/1952

60

0

131

9402

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

51

সেফালী

 

মাজু খাতুন

তারা মিয়া

02/03/1957

55

0

137

9403

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

52

মাজু খাতুন

 

সাজু খাতুন

আজগর মাতুববর

05/04/1927

85

0

138

9404

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

53

ছিয়ারন

 

আমেনা

আপতার সেক

20/05/1947

65

0

139

9405

রামকান্তপুর

শৈলডুবি

30/6/2012

3600

54

শেফালী

 

ছালেহা

আমজেদ

07/06/1968

44

0

16

9406

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

55

রেজিয়া

 

সাজু খাতুন

ময়ুনদ্দীন

16/07/1928

80

0

17

9407

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

56

কুলসুম

 

মাজু খাতুন

ছত্তার

08/06/1936

76

0

18

9408

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

57

লক্ষী

 

আনতো বিবি

আজিত

25/10/1948

64

0

19

9409

রামকান্তপুর

খলিশা ডুবি

30/6/2012

3600

58

আয়তন নেছা

 

ধলা বড়ু

রতন মৃধা

20/10/1948

64

0

20

9410

রামকান্তপুর

খলিশা ডুবি

30/6/2012

3600

59

রাহেলা

 

পাচী খাতুন

রোকন

19/10/1920

92

0

49

9411

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

60

আমিরন

 

ধলা খাতুন

মনিরদ্দীন

01/02/1940

72

0

70

9412

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

61

ছকিনা

 

মাজু খাতুন

ছালাম

20/10/1968

44

0

71

9413

রামকান্তপুর

খলিশা ডুবি

30/6/2012

3600

62

আনোয়ারা

 

বড়ু খাতুন

মজিদ

21/01/1957

55

0

72

9414

রামকান্তপুর

খলিশা ডুবি

30/6/2012

3600

63

রেখা বেগম

 

হাজরা বেগম

দেলোয়ার

26/07/1969

43

0

73

9415

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

64

মমেনা

 

সাজু খাতুন

নূরুউদ্দীন

16/06/1952

60

0

74

9416

রামকান্তপুর

খলিশা ডুবি

30/6/2012

3600

65

শুকুরন

 

ধলা বড়ু

বজলু

30/03/1958

54

0

109

9417

রামকান্তপুর

খলিশা ডুবি

30/6/2012

3600

66

শিখা

 

জবেদা বেগম

চুন্নু সেক

25/02/1955

57

0

110

9418

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

67

গোলজান

 

বুড়ি

খবির

15/03/1948

64

0

111

9419

রামকান্তপুর

খলিশা ডুবি

30/6/2012

3600

68

জহুরন

 

লাল বড়ু

মোসলেম

03/10/1946

66

0

140

9420

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

69

শাহনাজ

 

রোকেয়া

ইউনুছ

20/03/1962

50

0

141

9421

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

70

জবেদা

 

চান বড়ু

কালাম

02/07/1957

55

0

142

9422

রামকান্তপুর

নিধিপুট্টি

30/6/2012

3600

71

শান্তা আক্তার

 

ফলি বেগম

খালেক মুন্সী

25/05/1959

53

0

21

9423

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

72

নাজমা

 

মুফিয়া

হারুন মোল্যা

01/10/1965

47

0

22

9424

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

73

সুন্দরী খাতুন

 

সোনাই

হাতেম

02/01/1932

80

0

23

9425

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

74

মঞ্জুরা

 

বড়ু খাতুন

রফিক

21/08/1951

61

0

24

9426

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

75

শুকুরন

 

বড়ু খাতুন

চান মোল্যা

20/04/1937

75

0

25

9427

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

76

শিরিয়া

 

ফুলি বেগম

আপতাব

02/03/1957

55

0

50

9428

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

77

সমর্থবান

 

ময়না বেগম

হালিম

02/03/1945

67

0

75

9429

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

78

ভানু খাতুন

 

আবেদা

দারাজদ্দীন

03/05/1937

75

0

76

9430

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

79

কুটি খাতুন

 

মাজু খাতুন

মমিন

01/01/1952

60

0

77

9431

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

80

নুরজাহান

 

আকলিমা

ইকরাম বিশ্বাস

02/09/1964

48

0

78

9432

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

81

কাজলী

 

শুকুরন

রুস্তম সেক

30/06/1949

63

0

79

9433

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

82

ফুলপরী

 

কমেলা

প্রবন শিকদার

09/07/1972

40

0

112

9434

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

83

রেনু বেগম

 

ছহিরন

জলিল

07/01/1940

72

0

113

9435

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

84

ফুলি খাতুন

 

আছিরন

ছারাজান

01/01/1963

49

0

114

9436

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

85

নিছারন

 

আয়মনা

মোকলেছ মোল্যা

01/03/1947

65

0

128

9437

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

86

নুরজাহান

 

ছুটু খাতুন

ওয়াফি মোল্যা

18/03/1953

59

0

129

9438

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

87

ছাহেরা

 

আয়মনা

ছয়জদ্দীন

04/06/1952

60

0

143

9439

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

88

ফাতেমা

 

বাতাসী

মোক্তার

03/05/1950

62

0

144

9440

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

89

পিয়ারী

 

সাজু খাতুন

আক্কাচ

27/12/1947

65

0

145

9441

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

90

হাজরা বেগম

 

বড়ু খাতুন

হাফেজ আলী

10/08/1933

79

0

26

9442

রামকান্তপুর

মদনদিয়া

30/6/2012

3600

91

মালেকা

 

ছবেদা

কালা মিয়া

01/01/1936

76

0

27

9443

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

92

আবে বেগম

 

গেদাজান

আইনদ্দীন

15/10/1944

68

0

28

9444

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

93

কুটি বুড়ী

 

মতিয়ারা

মেতাহার

01/01/1938

84

0

29

9445

রামকান্তপুর

মদনদিয়া

30/6/2012

3600

94

পিয়ারী

 

আকিরন

কাচাই

12/01/1959

53

0

30

9446

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

95

হিরু খাতুন

 

ছুটু খাতুন

কাদের বেপারী

29/10/1955

57

0

51

9447

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

96

দেলজা

 

সাজু খাতুন

মালেক খাঁ

15/01/1928

84

0

80

9448

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

97

আমেনা

 

সৈয়দা বেগম

ইয়াছিন

25/11/1967

45

0

81

9449

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

98

আমেনা

 

মোমেনা

আকমাল

02/06/1947

65

0

82

9450

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

99

ছাহেরা

 

আলেকজান

আজিজ

10/07/1952

60

0

83

9451

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

100

লাইলী

 

মহাজন

তৈয়ার

02/01/1947

65

0

84

9452

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

101

পিয়ারী বেগম

 

লক্ষী বেগম

মোফা সেক

01/01/1968

44

0

115

9453

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

102

শুকুরন

 

ছুটু খাতুন

দবির শরীফ

08/01/1949

63

0

116

9454

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

103

শাহেদা

 

আছিরন

আলেম মাতুববর

05/02/1967

45

0

117

9455

রামকান্তপুর

উত্তর মদনদিয়া

30/6/2012

3600

104

টুনি খাতুন

 

ফুলজা খাতুন

মান্নান

17/05/1957

55

0

146

9456

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

105

হেমেলা

 

হলদা খাতুন

শুকুর সেক

30/11/1958

54

0

147

9457

রামকান্তপুর

তেলী সালথা

30/6/2012

3600

106

সোনাই

 

রূপজান

মাজেদ শরীফ

20/05/1948

65

0

148

9458

রামকান্তপুর

সালথা

30/6/2012

3600

107

চায়না

 

ছকিনা

আমির হোসেন

01/01/1968

44

0

160

9459

রামকান্তপুর

মদনদিয়া

30/6/2012

3600

108

ছকিনা

 

সাইমা খাতুন

নৈমদ্দীন

21/10/1943

69

0

32

9460

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

109

বকুলা

 

ফজরা

আমজেদ

04/05/1947

65

0

33

9461

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

110

মেহের জান

 

বড়ু খাতুন

আঃ খালেক

04/02/1959

53

0

34

9462

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

111

ফেলী

 

আয়েশা

আয়নাল

16/04/1957

55

0

35

9463

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

112

আয়শা

 

ছহেরন

রুস্তম

24/05/1957

55

0

52

9464

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

113

ফুলমতি

 

ধলা খাতুন

হামেদ

15/07/1943

69

0

85

9465

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

114

হাজেরা

 

ফুলজান

আবুল কালাম

21/06/1975

37

0

86

9466

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

115

সুরতী খাতুন

 

সাজু খাতুন

কালু মোল্যা

25/04/1957

55

0

87

9467

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

116

সালেহা

 

নুরজাহান

আমজেদ

04/03/1965

47

0

88

9468

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

117

সুর্য খাতুন

 

কুলসুম

হাসেম সেক

24/08/1953

59

0

89

9469

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

118

রাহেলা

 

ছকিনা

নূরু উদ্দীন

01/02/1932

80

0

118

9470

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

119

ছাহেরা

 

সাজু খাতুন

আলম মাতুববর

20/08/1950

62

0

119

9471

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

120

ফুলজান

 

আয়তন

এলেম

03/05/1955

57

0

120

9472

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

121

সামেলা

 

ধলা বড়ু

জলিল

01/05/1952

60

0

130

9473

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

122

হাচিনা

 

বড়ু খাতুন

হোসেন মলি­ক

15/04/1952

60

0

149

9474

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

123

ছাহেরা

 

সাজু খাতুন

ফটিক

25/04/1957

55

0

150

9475

রামকান্তপুর

বলি ভদ্রদী

30/6/2012

3600

124

নবীরন

 

ফুলজান

আব্দুল

03/05/1947

65

0

151

9476

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

125

ফিরোজা

 

সবজান

মোতালেব

09/05/1957

55

0

158

9477

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

126

কহিনুর

 

আমেনা

ছামাদ

05/07/1969

43

0

159

9478

রামকান্তপুর

নারানদিয়া

30/6/2012

3600

127

রোকেয়া

 

মাজু বেগম

আজিজুল

03/10/1965

47

0

36

9479

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

128

মাজু খাতুন

 

সালেহা

আমিরদ্দীন

28/12/1942

70

0

37

9480

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

129

জরিনা

 

মাজু খাতুন

ইউনুছ

11/02/1955

57

0

38

9481

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

130

কাজলী

 

বানু মতি

আজাহার

01/01/1943

69

0

39

9482

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

131

ধলা বড়ু

 

সূর্য্য বেগম

আদেল

07/02/1955

57

0

40

9483

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

132

জরিনা

 

ফাতেমা

হাকিম মোল্যা

08/05/1958

54

0

53

9484

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

133

হাজেরা

 

মাজু খাতুন

রশিদ

05/02/1957

55

0

90

9485

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

134

চম্পা বেগম

 

সামেলা

আতর আলী

18/10/1969

43

0

91

9486

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

135

ভানু খাতুন

 

মাজু খাতুন

আব্দুল সেক

20/03/1968

44

0

92

9487

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

136

মোমেনা

 

আয়শা

শাহিদ মোল্যা

19/03/1971

41

0

93

9488

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

137

নিছারন

 

মিতু খাতুন

আইনদ্দীন

19/04/1945

67

0

94

9489

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

138

রহিমা

 

মাজু খাতুন

ছালাম

22/06/1962

50

0

121

9490

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

139

কহিনুর

 

ছালেহা

মান্নান

07/08/1942

70

0

122

9491

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

140

আয়শা

 

মাজু খাতুন

জালাল

08/10/1947

65

0

123

9492

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

141

লাইলী

 

বড়ু খাতুন

রুস্তম

12/02/1947

65

0

152

9493

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

142

রেনু

 

ছালেহা

ইসমাইল

02/10/1957

55

0

153

9494

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

143

নবীরন

 

ছুবুরন

ইসমাইল

25/03/1960

52

0

154

9495

রামকান্তপুর

ছোট বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

144

শুকুরন

 

মাজু খাতুন

রংগন

01/02/1947

65

0

41

9496

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

145

ধলা বড়ু

 

সোনা বড়ু

কালাচান

02/02/1958

54

0

42

9497

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

146

ঝর্ণা

 

ছফুরা বেগম

চান খা

13/04/1963

49

0

43

9498

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

147

ছাহেরা

 

ছুটু খাতুন

ছাত্তার

03/12/1946

66

0

44

9499

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

148

মর্জিনা

 

ছুটু

মজিদ

02/02/1950

62

0

45

9500

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

149

আকলিমা

 

মাজু খাতুন

কুদ্দুছ

20/06/1961

51

0

54

9501

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

150

হাজেরা

 

মাজু খাতুন

রোকন

10/09/1932

70

0

95

9502

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

151

মর্জিনা

 

রূপবান

রব মোল্যা

13/09/1957

35

0

96

9503

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

152

গোলাপী

 

ছবুরন

কুনাই

15/08/1966

46

0

97

9504

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

153

রওশনারা

 

আকিরন

মানিক

08/10/1972

40

0

98

9505

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

154

নিহারন

 

জোহরা

খোরশেদ

09/07/1957

49

0

99

9506

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

155

আলতা

 

মাজু খাতুন

ওয়াজেদ

22/12/1940

72

0

124

9507

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

156

শুকুরন

 

ধলা বেগম

আইনদ্দীন

14/08/1941

71

0

125

9508

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

157

সুফরা

 

আলেকজান

চান খাঁ

09/11/1937

75

0

126

9509

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

158

সুফিয়া

 

ধলা বড়ু

মাজেদ

03/10/1962

50

0

155

9510

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

159

ছালেহা

 

ছাহেরা

খালেক

03/05/1939

73

0

156

9511

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600

160

মহিরন

 

বড় খাতুন

হাকিম মলি­ক

17/05/1933

79

0

157

9512

রামকান্তপুর

বড় বাহিরদিয়া

30/6/2012

3600